Filtrera produkter

Välj rätt kompostkvarn

Istället för att elda upp kvistar och ris från din trädgärd eller kolonilott kan du göra dem till flis med hjälp av en kompostkvarn. Fliset kan sedan användas som marktäckning i rabatter och kring buskar vid nyplantering för att behålla fukt och minska ogräs alternativt komposteras. Vissa varianter behöver matas in manuellt medan andra sköter jobbet själv. Det som avgör vilken kompostkvarn du bör köpa är hur många grenar du vill lägga i kvarnen och hur tjocka de är, om de ska komposteras eller täcka marken, hur färska grenarna är samt ljudnivå.

Välja rätt

Innan köp, tänk igenom hur grova kvistarna och grenarna du vill kompostera är. Det är viktigt att maskinen är lätthanterlig så att du kan öppna och plocka bort fastkörda bitar och dylikt. En tredje hållpunkt är hur högt den får lov att låta i ditt område. Om du bor på landet eller ute i skogen spelar det mindre roll medan du behöver ta mer hänsyn i tätbebyggda områden.

Knivkvarn

Det finns två val när du ska köpa kompostkvarn. En så kallad knivkvarn med knivskiva ger mer finfördelat flis som snabbt bryts ner och därför behöver fyllas på relativt ofta. Det innebär mer jobb eftersom du behöver mata maskinen manuellt och samtidigt behöver du byta ut knivskivorna oftare än en maskin med skärvals. Knivkvarnen arbetar snabbt, grenar fastnar sällan och den ger finfördelat flis. Samtidigt är det betydligt högre ljudnivå från en knivkvarn i jämförelse med en valskvarn, så var noga med var och när du använder den.

Valskvarn

En valskvarn med skärvals är självmatande och pressar samman materialet och maler det sedan i bitar, vilket gör att materialet bryts ner lätt i komposten. En kompostkvarn med skärvals är betydligt dyrare på grund av tekniken som används. Valskvarnen är mycket tystare än knivkvarnen, behöver mindre underhåll och är självmatande. Å andra sidan har den svårt för knotiga grenar och du behöver rensa utloppet med jämna mellanrum. Sist men inte minst finns bensindrivna och eldrivna modeller, de senare enklare att hantera och ofta billigare.